ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ธนาศักดิ์สยาม เบสท์ฟูดส์ จำกัด
บริษัท ธนาศักดิ์สยาม เบสท์ฟูดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0715552000025
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 333 หมู่ที่ 1 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โทรศัพท์ : 034-552562
แฟกซ์ : 034-552562
เว็บไซต์ : ฃwww.tsbfoods.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ข้าวโพดอ่อนบรรจุกระป๋อง

แผนที่ :


Links