ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เฟรชลี่ ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เฟรชลี่ ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0135557011942
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 44/53 ม.10 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.นนทบุรี 12120
โทรศัพท์ : 02-529-0275
แฟกซ์ : 02-529-0276
เว็บไซต์ : www.freshly-foods.com

รายละเอียดธุรกิจ :

บริการคัด ตัดแต่ง ผักและผลไม้

แผนที่ :


Links