ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด
บริษัท ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105535063885
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 39/108 หมู่ 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-490461- 4
แฟกซ์ : 034-490460
เว็บไซต์ : www.itfoods.co.th

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลไม้และผักแช่เยือกแข็ง สัตว์น้ำแช่เยือกแข็ง สัตว์น้ำแปรรูปแช่เยือกแข็ง ผลไม้อบแห้ง

แผนที่ :


Links