ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เสริมมิตรรุ่งเรือง จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0905535001441
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 1,3 ซอยปราณีจิตต์ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240
โทรศัพท์ : 02 932 0876
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : -

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายผักปลอดสารพิษ

แผนที่ :


Links