ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ด.เด็กกินผัก จำกัด
บริษัท ด.เด็กกินผัก จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0705556001654
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 118 หมู่ 3 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 099 051 6696 , 062 683 6776
แฟกซ์ : 032 915 463
เว็บไซต์ : www.dordekginpaak.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผงปรุงรสจากผัก

แผนที่ :


Links