SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท จีแอนด์อี ฟู้ด จำกัด
บริษัท จีแอนด์อี ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0575560002173
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 158 ม.4 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0815689598
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : http://www.gandefood.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ไข่เยี่ยวม้าสีทอง


Links