SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอส.บี. โรมัน ฟู้ด ซัพพลายส์ จำกัด
บริษัท เอส.บี. โรมัน ฟู้ด ซัพพลายส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0735538001893
หมวดหมู่ : การผลิตอาหารสำเร็จรูป (ISIC CODE 1075)
ที่อยู่ : 1 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์ : 034-287042-3
แฟกซ์ : 034-287044
เว็บไซต์ : www.sbromanfood.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากเนื้อสัตว์ ให้เป็นอาหารพร้อมรับประทาน เช่น ไส้กรอก หมูแฮม แหนม ขาหมูเยอรมัน ฯลฯ

แผนที่ :


Links