ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สยาม ฟรุ้ต ดีไลท์ จำกัด
บริษัท สยาม ฟรุ้ต ดีไลท์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557031862
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 66 ถนนรุ่งประชา ต.บางบำหรุ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02 0110911
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : sfd.co.th

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลไม้แปรรูป

แผนที่ :


Links