ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนมงคลผลไม้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนมงคลผลไม้
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0705560003364
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 99 ม.2 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
โทรศัพท์ : 032248259
แฟกซ์ : 032248269
เว็บไซต์ : www.thanamongkolfruit.com

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานปอกผลไม้ตามฤดูกาล

แผนที่ :


Links