SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อาฟเตอร์ยู จำกัด มหาชน
บริษัท อาฟเตอร์ยู จำกัด มหาชน
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0107559000109
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 1319/9 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02318 4488
แฟกซ์ : 02318 1022
เว็บไซต์ : https://www.afteryoudessertcafe.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม


Links