SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เชียงราย อะโกร-อินดัสทรี จำกัด
บริษัท เชียงราย อะโกร-อินดัสทรี จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0575552000655
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 224 หมู่ที่ 9 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
โทรศัพท์ : 053952256-7
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : http://hcgroupthailand.com/

รายละเอียดธุรกิจ :

ขิงดองสามรส


Links