SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เฟลเวอร์พลัส จำกัด
บจ.เฟลเวอร์พลัส จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105541057018
หมวดหมู่ : วัตถุเจือปนอาหารและส่วนผสม
ที่อยู่ : 40/9 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย 85 ถนนเสรีไทย ต.คันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร #10230
โทรศัพท์ : 0-2517-7055
แฟกซ์ : 0-2517-7057
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

นำเข้าแบ่งบรรจุหัวเชื้อกลิ่นผสมอาหาร และผลิตเครื่อ

Links