ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เนเชอร์รอลอินเตอร์ฟู้ด จำกัด
บริษัท เนเชอร์รอลอินเตอร์ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0515561000107
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 60/3 หมู่ที่ 1 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 15150
โทรศัพท์ : 0844304748
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : -

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก


Links