ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วิทย์ไจย่า จำกัด
บริษัท วิทย์ไจย่า จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105545089054
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 361/21 หมู่ - ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 ต.อรุณอมรินทร์ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 024349186
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ศูนย์ผลิตไข่ไหม

แผนที่ :


Links