SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอเชีย พราวด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0715553000541
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 112 หมู่ 1 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ : 034583126
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ขนมขบเคี้ยว ผลไม้อบแห้ง


Links