SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ชินธนันต์ฟู้ด จำกัด
บริษัท ชินธนันต์ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0655560000153
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 42 หมู่ 3 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 042639000
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : www.shinthananfood.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสประเภทซอสและน้ำจิ้มไทย


Links