ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท มะพร้าวน้ำหอมไทย จำกัด
บริษัท มะพร้าวน้ำหอมไทย จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745535000721
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 46 หมู่ที่ 3 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

แผนที่ :


Links