SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ธวัชฟาร์ม
ธวัชฟาร์ม
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0455539000168
หมวดหมู่ : นมและผลิตภัณฑ์นม
ที่อยู่ : 323 หมู่ที่ 9 ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 ผลิตและจำหน่ายนมพาสเจอร์ไรส์ให้กับโรงเรียน


Links