SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : พะเยาอะโกรเท็ค
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0565527000019
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : 433/3 ถนนพหลโยธิน ต.แม่ต้ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์


Links