SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : น้ำแข็งเชียงคำ
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0563536000521
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 148 หมู่ที่ 5 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โทรศัพท์ : 054451034
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง


Links