SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เฟม ไบโอเทค จำกัด
บจ.เฟม ไบโอเทค จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105552018850
หมวดหมู่ : วัตถุเจือปนอาหารและส่วนผสม
ที่อยู่ : 339/1 ซอยมีสุวรรณ 3 ถนนสุขุมวิท 71 ต.พระโขนงเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร #10110
โทรศัพท์ : 02-3214580
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิต จำหน่าย ส่งออก นำเข้า ส่วนผสมอาหาร ส่วนผสมอาหารสัตว์

Links