SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ภูเก็ต ดองเชอร์ เทรดดิ้ง
ภูเก็ต ดองเชอร์ เทรดดิ้ง
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0835540001497
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 36/1 หมู่ที่ 1 ถนนเทพประทาน ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-225104, 076-614039
แฟกซ์ : 076-210961
เว็บไซต์ : www.phuketdongher.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ


Links