SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ดูนามิส อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์เปอเรชั่น
ดูนามิส อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์เปอเรชั่น
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105532019133
หมวดหมู่ : ชาและกาแฟ
ที่อยู่ : 87/110 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 ต.คลองตันเหนือ อ.วัมนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 027629000
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งกาแฟชาโกโก้


Links