SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : แบ็กซ์เทอร์ เบรนทัน คอร์ปอเรชั่น
แบ็กซ์เทอร์ เบรนทัน คอร์ปอเรชั่น
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105555059182
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : 697/15-20 ตรอกวัดจันทร์ใน ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 022946757
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการขายส่งสินค้าเกษตร


Links