SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เอ็น.บี แวลลูลิ้งค์
เอ็น.บี แวลลูลิ้งค์
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105541067684
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 1/49 ซอยสุภาพงษ์ 1 ต.หนองบอน อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-330-9762-4
แฟกซ์ : 02-330-9765
เว็บไซต์ : thecococool.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งส่งออก


Links