SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : นอร์ม ผลิตภัณฑ์อาหาร
นอร์ม ผลิตภัณฑ์อาหาร
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0345547000059
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 26 หมู่ที่ 8 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0817250821
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 ประกอบกิจการโรงงานสินค้าแปรรูปโรงงานพลาสติก โรงงานเครื่องปรุงรส โรงงานน้ำหวานเข้มข้น


Links