SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เก้าศิริ
เก้าศิริ
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0555556000242
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 55/2 หมู่ที่ 6 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180
โทรศัพท์ : 095-6862558
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : ninesiri.tarad.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการ-การผลิตอาหารสำเร็จรูป ขนม


Links