SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร (2013)
สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร (2013)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0633556000541
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : 222 หมู่ที่ 1 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ : 05558807
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : sawatpaiboongroup.com/th

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ


Links