SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : สยามโปรฟรุตส์
สยามโปรฟรุตส์
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105552033107
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 9/6 หมู่ที่ 1 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-460966-7 081-5693282
แฟกซ์ : 039-460967
เว็บไซต์ : www.siamprofruits.com

รายละเอียดธุรกิจ :

 

 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

Links