SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : มิตรนำชัยไรซ์
มิตรนำชัยไรซ์
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0725544000437
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : 238 หมู่ที่ 6 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
โทรศัพท์ : 035-969-727
แฟกซ์ : 035-969-727
เว็บไซต์ : www.mitnumchai.com

รายละเอียดธุรกิจ :

 โรงสีข้าว


Links