SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เค.เอส.พรีเมียร์ โปรดักส์
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0145548000267
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : 4/5 หมู่ที่ 8 ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โทรศัพท์ : 035-723 443
แฟกซ์ : 035-723 445
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ


Links