SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ภูรินท์พรชนกการค้า
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0403555002101
หมวดหมู่ : นมและผลิตภัณฑ์นม
ที่อยู่ : 129/3 หมู่ที่ 18 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทรศัพท์ : 0833566363
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

จำหน่ายขายส่งผลิตภัณฑ์นม


Links