SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เคเอส อะโกร
เคเอส อะโกร
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0275554000019
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : 258 หมู่ที่ 4 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ


Links