SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : พญาเย็น แดรี่
พญาเย็น แดรี่
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0305551000653
หมวดหมู่ : นมและผลิตภัณฑ์นม
ที่อยู่ : 59/8 หมู่ที่ 2 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320
โทรศัพท์ : 036344793
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งผลิตภัณฑ์นม


Links