SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : โรงสีไฟฉัตรเจริญ1994
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0173537000323
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : 81/3 หมู่ที่ 5 ต.โพธิประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
โทรศัพท์ : 0818335860
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 การสีข้าว


Links