SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : อมิทคอฟฟี่กรุ๊ป
อมิทคอฟฟี่กรุ๊ป
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505553004891
หมวดหมู่ : ชาและกาแฟ
ที่อยู่ : 99/435 หมู่ที่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ : 053142668
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 นำเข้าและส่งออกเมล็ดกาแฟ กาแฟสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกาแฟทุกชนิด


Links