ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เกรซ ฟู้ด จำกัด
บริษัท เกรซ ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105547109176
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 28 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงราย - แม่สรวย ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ : 026353993
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานผลิต แช่แข็งผักและผลไม้,เนื้อสัตว์

แผนที่ :


Links