SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เกรซ ฟู้ด 
เกรซ ฟู้ด 
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105547109176
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 28 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงราย - แม่สรวย ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ : 026353993
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 

 โรงงานผลิต แช่แข็งผักและผลไม้,เนื้อสัตว์

Links