SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : แม่ค้า ชา เชียงราย
แม่ค้า ชา เชียงราย
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0573552002257
หมวดหมู่ : ชาและกาแฟ
ที่อยู่ : 574 หมู่ที่ 1 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
โทรศัพท์ : 053789055
แฟกซ์ : 053789370
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการ ผลิตจำหน่าย ใบชา


Links