SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : จง ไทย 2014
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505556004361
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 188 หมู่ที่ 1 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 053724172
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 การขายส่งผักและผลไม้


Links