SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ลิ้มน่ำเฮงโปรดักส์
ลิ้มน่ำเฮงโปรดักส์
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0705551000293
หมวดหมู่ : ชาและกาแฟ
ที่อยู่ : 132 หมู่ที่ 1 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 032355467,0819421710
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : http://www.ovetathailand.com/th

รายละเอียดธุรกิจ :

 ผลิตกาแฟหรือสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและปรุงแต่งสินค้าสำเร็จรูป


Links