SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : อเมซิ่ง ที
อเมซิ่ง ที
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0503548003562
หมวดหมู่ : ชาและกาแฟ
ที่อยู่ : 65/5 หมู่ที่ 1 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053116818
แฟกซ์ : 053116575
เว็บไซต์ : http://www.madikombucha.com/

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการจำหน่ายชา เห็ดหลินจือ สมุนไพร


Links