SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : สยาม มณีอินเตอร์ฟูด
สยาม มณีอินเตอร์ฟูด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0125557017177
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : 34/16 หมู่ที่ 10 ซอยคลองถนน ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกด้วยการอบแห้ง การทำเค็มหรือ การรมควัน


Links