SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัทกิจเจริญชัยรุ่งเรืองจำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0715554000405
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : 94 หมู่ที่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์ : 034577980
แฟกซ์ : 034577981
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงสีข้าวและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการสีข้าว


Links