SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : อมรวิลาศ
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0735533001097
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 60 หมู่ที่ 2 ถนนมาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 0818588053
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 ผลิตพุทรากวน สับปะรดกวน ข้าวเกรียบกุ้งและขนมกวน


Links