SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ไทย ลาฮู กาแฟและชา
ไทย ลาฮู กาแฟและชา
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505555001725
หมวดหมู่ : ชาและกาแฟ
ที่อยู่ : 613 หมู่ที่ 5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ : 053451070
แฟกซ์ : 053451070
เว็บไซต์ : www.pumuenmountain.com

รายละเอียดธุรกิจ :

รขายผลิตภัณฑ์กาแฟ ชาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Links