ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ที.เอฟ.เอ็น. ไทย จำกัด
บริษัท ที.เอฟ.เอ็น. ไทย จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0735557005637
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 50/77 หมู่ที่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 0819449642
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออกและจัดจำหน่าย พืช ผัก ผลไม้ทุกชนิด

แผนที่ :


Links