SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ภูริ โปรดักส์
ภูริ โปรดักส์
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0705555001588
หมวดหมู่ : ชาและกาแฟ
ที่อยู่ : 119/15 หมู่ที่ 4 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 032232755
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

จำหน่ายผลิตภัณฑ์บริษัท เนสท์เล่ เช่น ชา กาแฟ


Links