SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : สยามฟูดส์เทรดดิ้ง
สยามฟูดส์เทรดดิ้ง
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0403559001397
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : 35 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 

 ผลิตและจำหน่ายอาหารพร้อมปรุง อาหารสำเร็จรูปผลิตจากเนื้อสัตว์

Links