SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เอส แอนด์ ซี สแน็ค
เอส แอนด์ ซี สแน็ค
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105539073281
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 1 ซอยวัดเขายายชุม ถนนสุขุมวิท ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
โทรศัพท์ : 038914825
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ปลาหมึกปรุงรส


Links